ProfilSpoločnosť SALVO FILM, s.r.o., pôsobí na slovenskom trhu už celé desaťročie. Zrealizovala a ponúka viac ako tri stovky pôvodných titulov výchovno-vzdelávacích videofilmov vlastnej produkcie zaradených do viacerých cyklov.

Videofilmy realizuje spoločnosť SALVO FILM s metodickou, odbornou a finančnou podporou Ministerstva školstva SR. Metodicky súvisia s učivom konkrétnych predmetov na školách prvého a druhého cyklu. Oslovia však aj pedagógov a študentov z prostredia vysokoškolského štúdia i ostatných záujemcov. Projekty sú realizované v spolupráci s poprednými slovenskými odborníkmi, pedagógmi a filmármi.

Všetky projekty približujú atraktívnou vizuálnou formou a primeraným spôsobom výkladu obsah danej problematiky, či konkrétnych vyučovacích predmetov. Vo svojej podstate predstavujú komplementárny materiál, pomocou ktorého môže učiteľ urobiť svoj vyučovací predmet príťažlivejším a informačne bohatším.